anketa

aktuality

Projekt Umačkáni dětmi je uzavřen

Sobotní večer 3. prosince se do Prahy sjížděli z celé republiky návštěvníci nejen za předvánočními nákupy, ale také na společenský večer, jímž byl uzavřen pionýrský projekt Umačkáni dětmi. Tedy kampaň, která u příležitosti Evropského roku dobrovolnictví měla za... více

Zahrajte dobrovolníkům

Chcete udělat radost a poděkovat dobrovolníkům za jejich práci?Nezáleží na tom, jestli jde o vedoucí dětských oddílů, pomocníky potřebným, ochránce přírody, dobrovolné hasiče a záchranáře … Zaslouží si to všichni! Tak se neostýchejte a nechte své... více

Hlasování uzavřeno

Navrhování a hlasování je uzavřeno, děkujeme všem, kteří se zapojili a vyjádřili, ať už navržením vlastností, symbolů, nebo konkrétních dobrovolníků.Slavnostní zveřejnění všech výstupů proběhne na společenském večeru 3. 12. v Praze, kde budou symbolicky oceněni i... více

O roku dobrovolnictví

Deset let po Mezinárodním roku dobrovolníků (2001, vyhlášen OSN) připadl dobrovolníkům hned rok - i když "jen" evropský.

EVROPSKÝ ROK DOBROVOLNICTVÍ 2011 (ERD)
Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství, zkráceně Evropský rok dobrovolnictví (dále jen "ERD"), byltematickým rokem, vyhlášeným Radou ministrů EU ve všech členských zemích na celý rok 2011. Hlavním cílem ERD byla podpora občanského sektoru, zejména dobrovolných činností napříč oblastmi, a to na celostátní, regionální i místní úrovni.

Gestorem ERD v roce 2011 bylo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy a jeho národním koordinátorem pan Jan Kocourek, náměstek ministra pro sport a mládež.

Stěžejní cíle ERD byly následující:

 1. usilovat o vytvoření prostředí příznivého pro dobrovolnictví a tam, kde je třeba, řešit stávající překážky bránící dobrovolným činnostem;
 2. umožnit organizátorům dobrovolných činností, aby zlepšili kvalitu svých činností, tedy i dobrovolnických;
 3. oceňovat a uznávat dobrovolné činnosti ze strany tvůrců politik, organizací občanské společnosti, veřejných institucí a odvětví formálního a neformálního vzdělávání i zaměstnavatelů;
 4. zlepšit povědomí o hodnotě a významu dobrovolnictví. Aktivity v rámci ERD jsou financovány z grantu Evropské komise a kofinancovány MŠMT.

V rámci realizace ERD v České republice působilo deset tematických pracovních skupin:

 • Dobrovolnictví ve zdravotnictví
 • Dobrovolnictví v sociálních službách
 • Dobrovolnictví v kultuře
 • Dobrovolnictví ve sportu
 • Dobrovolnictví v práci s dětmi a mládeží
 • Dobrovolnictví v ekologii
 • Mezinárodní dobrovolnictví
 • Dobrovolnictví v krizových situacích
 • Firemní dobrovolnictví
 • Komunitní dobrovolnictví